Ogłoszenie: Zapraszamy w sobotę (18.05.2019) do Amfiteatru Letniego!

Regulamin imprezy „Klub Młodego Geniusza” odbywającej się w dniu 18.05.2019 w Amfiteatrze Letnim.

1. Organizatorami imprezy „Klub Młodego Geniusza” jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnowie oraz Tarnowskie Centrum Kultury. Impreza odbywa się 18.05.2019, w godzinach 12.00-16.00 w Amfiteatrze Letnim.

2. W trakcie imprezy na terenie Amfiteatru Letniego dzieci przebywają wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

3. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprezy nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

4. Udział w imprezie oznacza akceptację przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

5. Na terenie Amfiteatru Letniego obowiązuje regulamin obiektu.

Organizatorzy.