Konkurs dla klas III „Lubię baśnie H.Ch.Andersena”.

Dnia 10 maja 2019 r. odbył się w naszej szkole Konkurs Języka Polskiego dla  klas III pod hasłem : „Lubię baśnie H.Ch. Andersena”. Konkurs został przygotowany przez p. K. Tatarczuch i p. K. Mokwę. Celem konkursu było:

rozbudzanie zainteresowań wartościową literaturą dziecięcą,

rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,

doskonalenie techniki czytania, wyrażania myśli w mowie i piśmie,

kształcenie umiejętności szybkiego kojarzenia i sprawnego udzielania odpowiedzi;

sprawdzenie stopnia znajomości wybranych baśni H. Ch. Andersena.

W konkursie brało udział 9 uczniów z klasy III A, III B. Konkurs przeprowadzono w formie testu. Maksymalnie można było uzyskać 54 punkty. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą. Po sprawdzeniu i ocenieniu odpowiedzi uczestników ustalono zwycięzców.

 W konkursie zwyciężyli: 

I miejsce          Lena Pęcak           – kl. III a

II miejsce        Leon Barnaś         – kl. III b

III miejsce      Paulina Karwat    – kl. III a

Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni dyplomami i książkami, a pozostali uczestnicy drobnymi  upominkami.