Przegląd Filmów Młodego Widza – 33 Tarnowska Nagroda Filmowa.

W dniu 4 czerwca klasy: I a, I b, II c oraz III a wzięły udziału w przeglądzie Filmów Młodego Widza  33 Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Dzieci zobaczyły  zestaw najnowszych zgłoszonych przez wytwórnie filmowe do konkursu filmów,które oceni Jury Dziecięce, przyznając autorowi najlepszego filmu statuetkę Maszka. Nasza szkoła ma swojego przedstawiciela w tym Jury. W tym roku, szkołę reprezentuje  uczennica klasy  III a  – Paulina Karwat.