Projekt SMOKI – rok szkolny 2018/2019.

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole, dwa razy w tygodniu realizowane były zajęcia z piłki koszykowej w ramach projektu SMOK (Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki). W zajęciach uczestniczyli chłopcy z klas IV. Treningi cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczniowie mieli możliwość nauki i doskonalenia podstawowych elementów technicznych i taktycznych. W trakcie zajęć dominowała forma zabawowa a ćwiczenia były dobierane pod kątem wszechstronnego rozwoju młodych koszykarzy. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła została doposażona w profesjonalny sprzęt, który jest wykorzystywany na treningach i lekcjach wf.