Apel klas IV-VIII.

Apel klas IV-VIII dotyczący bezpieczeństwa oraz higieny w szkole. Przypomnienie zapisów statutowych.