Program Destination Imagination.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnowie uczestniczy w Destination Imagination – największym na świecie programie edukacyjnym. Program promuje metodykę nauczania opartą na metodzie projektu, uczy kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia innowacji oraz pracy zespołowej. U uczniów rozwija umiejętność zarządzania czasem, zasobami ludzkimi, materiałami, finansami i pomysłami. Pozwala odkrywać różnorodne uzdolnienia, przełamywać bariery, kształtować motywację wewnętrzną i zwiększać poczucie własnej wartości.

Więcej informacji na stronie internetowej programu : www.kreatywnosc.pl