Od 25 marca do 10 kwietnia nauczanie na odległość.

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje:

Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

Nowe przepisy obowiązują od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.