Kształcenie na odległość w szkołach przedłużone do 26 kwietnia br.

W związku z pandemią koronawirusa, Ministerstwo Edukacji Narodowej wydłużyło okres nauczania na odległość do 26 kwietnia 2020 r.