Pétanque w SP3.

Najpopularniejsza gra we Francji na lekcjach w-f w naszej szkole – Pétanque (bule).

Dzięki uprzejmości Pana Adama Kałużnego trenera Pétanque nasi uczniowie mogli zapoznać się z zasadami gry oraz spróbować swoich sił rozgrywając zawody wewnątrzklasowe. Rozgrywkom towarzyszyły pozytywne emocje.

Dziękujemy Trenerze!