Karta zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych

W zakładce „Druki do pobrania” znajduje się karta zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych konieczna do zwolnienia dziecka z udziału w lekcji.