Rok 2022 – Rokiem Marii Konopnickiej.

Z okazji 180 rocznicy urodzin pisarki Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił uhonorować autorkę „Roty”. Doceniając jej dorobek literacki oraz wkład w działalność patriotyczną, ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej. Przypomnijmy sobie jej dokonania, oglądając kolejną już wystawę poświęconą patronce i autorce hymnu naszej szkoły.

-> Galeria zdjęć.