Próbna ewakuacja w szkole.

30 września przeprowadzono w szkole próbną ewakuację. Cała społeczność SP3 dobrze zdała ten egzamin.