„Formy podstawowe. Wystawa szkolna”.

Grupa świetlicowa bierze udział w projekcie „Formy podstawowe. Wystawa szkolna”, zorganizowanym przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Galerię BWA w Tarnowie. Do naszej szkoły zostało dostarczone pudełko z zadaniami, w którym znajdują się materiały i instrukcje do nich przygotowane przez artystów sztuki nowoczesnej.

Pudełka są „uśpioną” wystawą, która w każdej chwili może się zmaterializować, w formie wybranej przez uczniów. Poprzez program Formy podstawowe zadajemy pytanie: co robimy i możemy zrobić ze sztuką? A także: czym może być wystawa? gdzie i kiedy się ona zaczyna i kończy? Jaki jest „regulamin” działania sztuki? czego możemy nauczyć się od artystek i artystów? Aż wreszcie: czy poprzez sztukę powstaje wiedza, jak rozumieć dzieła sztuki, jak i czerpać naukę z ich nierozumienia?

Dzieła sztuki traktowane są w tym przypadku jako „dziwne narzędzia” i stać się mogą elementami scenografii, pomocami dydaktycznymi, dekoracją, częścią infrastruktury szkolnej. Decyzja o miejscu ich zainstalowania, sposobie ich realizacji oraz funkcji, jest podejmowana przez użytkowników wystawy.