Dziś 22 maja. Ogólnopolski Dzień Praw Zwierząt.

Pierwszy artykuł Ustawy o ochronie zwierząt wyjaśnia, że zwierzę jest  istotą  żyjącą  zdolną do odczuwania cierpienia i nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Dotyczy to nie tylko psów, kotów, ale też krów, koni….Pamiętajmy o tym każdego dnia!

Od 25 marca do 10 kwietnia nauczanie na odległość.

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje:

Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

Nowe przepisy obowiązują od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć w szkołach.

Ministerstwo Edukacji Narodowej:

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego. Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu:

  • dziennika elektronicznego,
  • strony internetowej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
  • mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.

W poradniku MEN znaleźć można wskazówki, z jakich stron, portali czy serwisów można korzystać w pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych będziemy na bieżąco uzupełniać.

Poradnik MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna