Akcja „Eko-zwierzaki, tusz do paki”.

Miło nam poinformować, że nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji
ekologiczno-edukacyjnej „Eko-zwierzaki, tusz do paki”, której celem jest edukacja ekologiczna dzieci, a przez to nas dorosłych w zakresie segregacji tuszów do drukarek – tzw. kartridży. Zachęcamy uczniów do przyniesienia z domu zużytych tuszów z drukarek atramentowych i wrzucenia ich do przygotowanych kartonów. Zebrane w ten sposób odpady przekażemy do recyklingu i zakupimy karmę dla zwierzaków ze schronisk. Im więcej tuszów zbierzemy, tym więcej karmy trafi do ich misek!

W tym roku szkolnym najwięcej tonerów zebrali uczniowie:

klasy 2B – 26 szt.

klasy 3A – 16 szt.

klasy 3B – 14 szt.

Dziękujemy za ochronę środowiska i pomoc zwierzakom.

Młodzi ornitolodzy.

Przez 2 miesiące uczniowie klas 4 tych prowadzili obserwację ptaków przez kamerki umieszczone na gniazdach. Większa część uczniów obserwowała bociany. Dzięki obserwacji młodzi przyrodnicy poznali zwyczaje ptaków, zobaczyli czym się odżywiają, jak budują gniazda, jak wysiadują jajka i opiekują się młodymi.

Młodzi przyrodnicy dokumentowali swoje obserwacje robiąc szczegółowe notatki, zdjęcia i rysunki.

Wyniki przeprowadzonego konkursu naNajciekawszą dokumentację obserwacji ptaków” są następujące:

I miejsce Jakub Czekaj i Piotr Kocoł

II miejsce Kaja Popadiak i Malwina Dobrzańska

III miejsce Hania Kulig i Wiktoria Szklarczyk

Gratulujemy spostrzegawczości i wytrwałości młodym ornitologom.

 

Uczniowie SP3 w Międzynarodowym Konkursie Kartograficznym.

W maju odbył się etap szkolny Międzynarodowego Konkursu Kartograficznego im. Barbary Petchenik organizowanego przez Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie. Prace plastyczne pod tytułem ,,A MAP OF FUTURE WORLD” czyli „Mapa Mojego Przyszłego Świata” są myślą przewodnią tegorocznej edycji konkursu.

Wyniki konkursu:

I miejsce Filip Stelmach 6d i Katarzyna Płaza 6a

II miejsce Malwina Dobrzańska 4a i Kacper Szumlański 6a

III miejsce Kacper Żmuda 6a i Wiktoria Borczuch 6a

Wyróżnienia: Leopold Kuca 6c,  Jerzy Kuca 6c, Kacper Minorczyk 6c

Opiekunami konkursu przyrodniczo- geograficznego są panie: Małgorzata Chudoba i Anna Ciszewska. Organizatorki konkursu są dumne z prac i ich autorów, czekają na międzynarodowe konsultacje i rozstrzygnięcia.

Zdjęcia prac konkursowych dostępne są w galerii zdjęć.

 

Teatr w klasie 4a.

W pierwszym tygodniu po powrocie do nauki stacjonarnej w klasie 4a odbyła się niezwykła lekcja języka polskiego. Uczniowie pod opieką polonistki Jolanty Kasińskiej-Wadas przygotowali inscenizację ballady Adama Mickiewicza pt. „ Pani Twardowska”. Dzięki zaangażowaniu uczestników w przygotowanie strojów i rekwizytów oraz kreacje aktorskie, przedstawienie podobało się wszystkim uczniom . Wspólna praca i zabawny tekst utworu wyzwoliły dużo pozytywnych emocji, co pomogło w integracji klasy po długim okresie zdalnej nauki.

Zdjęcia z inscenizacji dostępne są w galerii zdjęć.

Konkurs „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce”.

Szanowni Państwo,

W ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje konkurs „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce”. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa,  którzy poprzez udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mają możliwość wypromowania swojej gminy oraz wsparcia znajdujących się na jej terenie jednostek oświatowo-kulturalnych.

Głównym celem konkursu jest promocja NSP 2021 oraz zachęcenie mieszkańców województwa małopolskiego do aktywnego i licznego uczestnictwa w spisie.

Według założeń konkursu co 2 tygodnie gmina o największym procentowym przyroście liczby spisanych w danej edycji mieszkańców wygrywa nagrody. Po zakończeniu danej edycji, obliczony zostanie dla każdej gminy
w województwie małopolskim przyrost liczby mieszkańców, którzy zostali spisani w NSP 2021 w czasie trwania edycji. Przyrost ten jest wyrażoną w punktach procentowych różnicą między odsetkiem osób spisanych w gminie na początku i na końcu edycji.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie https://krakow.stat.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/konkursy/

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail: obr_krk@stat.gov.pl lub telefonicznie: +48 695 255 538.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą o rozpowszechnienie informacji o konkursie w podległych Państwu instytucjach oraz lokalnych społecznościach. Liczę, że razem uda nam się zwiększyć świadomość wagi spisów powszechnych i badań statystycznych w społeczeństwie oraz zachęcić jak największą liczbę osób do wzięcia udziału w NSP 2021.

 

Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie

Agnieszka Szlubowska

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Szanowni Państwo,

w okresie od 1 kwietnia do 30 września br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

W tym trudnym okresie pandemii tegoroczny spis jest realizowany przede wszystkim przez Internet. Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl jest dostępny interaktywny formularz, który należy wypełnić.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystając z punktów spisowych przygotowanych w urzędzie statystycznym lub urzędzie gminy i miasta, które są dostępne w zależności od sytuacji epidemicznej, albo dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–18.00.

Z mieszkańcami województwa małopolskiego, którzy nie spiszą się samodzielnie, od 4 maja będą kontaktować się telefonicznie rachmistrzowie spisowi.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpowszechnianiu informacji o spisie, promocję poprzez kanały informacyjne np. media społecznościowe oraz udział w innych działaniach promocyjnych. W załączeniu znajdują się materiały graficzne, które mogą być pomocne przy tworzeniu wpisów.

Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej spis.gov.pl.

Pragnę serdecznie zachęcić Państwa do udziału w samospisie internetowym, gdyż „Liczymy się dla Polski”.

 

Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie

Agnieszka Szlubowska