Rok 2022 – Rokiem Marii Konopnickiej.

Z okazji 180 rocznicy urodzin pisarki Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił uhonorować autorkę „Roty”. Doceniając jej dorobek literacki oraz wkład w działalność patriotyczną, ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej. Przypomnijmy sobie jej dokonania, oglądając kolejną już wystawę poświęconą patronce i autorce hymnu naszej szkoły.

-> Galeria zdjęć.

60 lat minęło…

Fragment z historii budynku SP3.

„8 stycznia 1961 roku uroczyście wmurowano kamień węgielny, w marcu zakończono prace fundamentowe, do końca roku kalendarzowego powstało piętro, a w marcu 1962 budynek był gotowy w stanie surowym. Odbiór techniczny nastąpił 30 sierpnia 1962, a 3 września 1962 uroczyście otwarto nową szkołę i odsłonięto tablicę ku czci Marii Konopnickiej. Rok 1962/1963 rozpoczęty został w najnowocześniejszym budynku szkolnym w Tarnowie.

Więcej zdjęć z dzisiejszego wydarzenia w galerii zdjęć.