Nauczyciele

Wykaz kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019

 

Przedmiot Nauczyciel
Edukacja wczesnoszkolna mgr Mokwa Klaudia

mgr Tabiś  Małgorzata

mgr Misiaszek – Skowyra Greta

mgr Woźny Alina

mgr Banasiewicz Małgorzata

mgr Janas Renata

mgr Boruch Agnieszka

Język polski mgr Milak – Radoń Agnieszka

mgr Kobierska – Wrona Anita

mgr Kasińska – Wadas Jolanta

mgr Szumowicz Elżbieta

mgr Kasiński Marcin

Język angielski mgr Gajek – Krupińska Renata

mgr Pieprzak Renata

mgr Kopytko Paweł

mgr Siedlik – Stopa Sylwia

mgr Żmuda Magdalena

Język niemiecki mgr Tajchner Przemysław

mgr Król Magdalena

Muzyka mgr Kuta Grażyna
Plastyka mgr Pławecki Rafał

mgr Kuta Grażyna

Historia mgr Pławecki Rafał

mgr Pyrek Anna

Wiedza o społeczeństwie mgr Pyrek Anna
Przyroda mgr Chudoba Małgorzata

mgr Barwacz Jolanta

Biologia mgr Kaleta Marta

mgr Pieprzak Renata

Geografia mgr Ciszewska Anna
Chemia mgr Senderak Monika
Fizyka mgr Zaród Dariusz
Matematyka mgr Nytko Iwona

mgr inż. Damian Agata

mgr Kita Magdalena

mgr Świądro Marcin

Zajęcia komputerowe,

Informatyka

mgr inż. Marek Leszek

mgr inż. Damian Agata

mgr Zaród Dariusz

Zajęcia techniczne

Technika

mgr Goin Małgorzata
Wychowanie fizyczne mgr Maksymowicz Jolanta

mgr Szeląg Marzena

mgr Banasiewicz Piotr

mgr Rzeszutko Stanisław

Wychowanie do życia w rodzinie mgr Chudoba Małgorzata
Doradztwo zawodowe mgr Jarmuszkiewicz Renata
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Senderak Monika
Religa mgr Chęciek Bartosz

mgr Gorczowska Barbara

mgr Zachara Monika

Biblioteka mgr Stec Edyta
Logopeda mgr Kasińska – Wadas Jolanta

mgr Rojek Danuta

Pedagog mgr Łabno Agnieszka
Psycholog mgr Michalska – Wołowicz Justyna
Obowiązki nauczycieli wspomagających mgr Barwacz Jolanta

mgr inż.Cieplińska Anna

mgr Ciszewska Anna

mgr Chudoba Małgorzata

mgr Gil Elżbieta

mgr Jarmuszkiewicz Renata

mgr Kaleta Marta

mgr Kądziołka Sabina

mgr Krzemińska – Wójcik Lidia

mgr Rogowska Teresa

mgr Sorys Dominika

mgr Tatarczuch Krystyna

mgr Rojek Danuta

Obowiązki wychowawcy świetlicy mgr Bodziany Marta

mgr Kaleta Marta

mgr inż. Pękala Jan

mgr Roik Beata

mgr Sokołowska Anna

mgr Trusz Magdalena