Nauczyciele

 

Kadra pedagogiczna 2021/2022

 

Przedmiot

Nauczyciel uczący
Edukacja wczesnoszkolna mgr Agnieszka Boruch

mgr Renata Janas

mgr Greta Misiaszek – Skowyra

mgr Małgorzata Tabiś

mgr Alina Woźny

Język polski mgr Jolanta Kasińska – Wadas

mgr Anita Kobierska – Wrona

mgr Agnieszka Marek

mgr Elżbieta Szumowicz

Język angielski mgr Renata Gajek – Krupińska

mgr Paweł Kopytko

mgr Renata Pieprzak

mgr Sylwia Siedlik – Stopa

mgr Magdalena Żmuda

Język niemiecki mgr Przemysław Tajchner
Muzyka mgr Grażyna Kuta
Plastyka mgr Grażyna Kuta

mgr Rafał Pławecki

Historia mgr Anna Pyrek

mgr Rafał Pławecki

Wiedza o społeczeństwie mgr Anna Pyrek
Przyroda mgr Małgorzata Chudoba
Biologia mgr Renata Pieprzak
Geografia mgr Anna Ciszewska
Chemia mgr Monika Senderak
Fizyka mgr Dariusz Zaród
Matematyka mgr Agata Damian

mgr Iwona Nytko

mgr Magdalena Kita

mgr Marcin Świądro

Informatyka mgr inż. Leszek Marek

mgr Agata Damian

mgr Magdalena Kita

mgr Marcin Świądro

Technika mgr inż. Leszek Marek

mgr Agata Damian

Religia ks. mgr Marek Wojak

mgr Barbara Gorczowska

Wychowanie fizyczne mgr Piotr Banasiewicz

mgr Jolanta Maksymowicz

mgr Dominika Sorys

mgr Marzena Szeląg

Wychowanie do życia w rodzinie mgr Małgorzata Chudoba
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Monika Senderak
Doradztwo zawodowe mgr Renata Zielińska
Obowiązki nauczyciela wspomagającego mgr Jolanta Barwacz

mgr Małgorzata Banasiewicz

mgr Małgorzata Chudoba

mgr Renata Gajek-Krupińska

mgr Marta Kaleta

mgr Sabina Kądziołka

mgr Lidia Krzemińska – Wójcik

mgr Klaudia Mokwa

mgr Teres Rogowska

mgr Danuta Rojek

mgr Krystyna Tatarczuch

mgr Renata Zielińska

Obowiązki pedagoga mgr Agnieszka Łabno
Obowiązki psychologa mgr Justyna Michalska – Wołowicz
Obowiązki logopedy mgr Jolanta Kasińska – Wadas

mgr Danuta Rojek

mgr Anna Pyrek

Obowiązki bibliotekarza mgr Edyta Stec
Obowiązki wychowawcy w świetlicy szkolnej mgr Marta Bodziany

mgr Beata Roik

mgr Magdalena Trusz

Zajęcia rozwijające kreatywność mgr Aldona Czernecka-Mitera

mgr Magdalena Kita

mgr Iwona Nytko

mgr Sylwia Siedlik-Stopa

mgr Marcin Świądro

mgr Magdalena Żmuda

Gimnastyka korekcyjna mgr Dominika Sorys

mgr Marzena Szeląg

Zajęcia rewalidacyjne mgr Piotr Banasiewicz

mgr Renata Gajek –Krupińska

mgr Sabina Kądziołka

mgr Agnieszka Marek

mgr Anna Pyrek

mgr Teresa Rogowska

mgr Marzena Szeląg

mgr Małgorzata Tabiś

mgr Krystyna Tatarczuch

mgr Magdalena Trusz