Nauczyciele

 

Kadra pedagogiczna 2019/2020

 

Przedmiot

Nauczyciel uczący
Edukacja wczesnoszkolna mgr Małgorzata Banasiewicz

mgr Agnieszka Boruch

mgr Renata Janas

mgr Greta Misiaszek – Skowyra

mgr Klaudia Mokwa

mgr Małgorzata Tabiś

mgr Alina Woźny

Język polski mgr Jolanta Kasińska – Wadas

mgr Marcin Kasiński

mgr Anita Kobierska – Wrona

mgr Agnieszka Milak – Radoń

mgr Elżbieta Szumowicz

Język angielski mgr Renata Gajek – Krupińska

mgr Paweł Kopytko

mgr Renata Pieprzak

mgr Sylwia Siedlik – Stopa

mgr Magdalena Żmuda

Język niemiecki mgr Przemysław Tajchner
Muzyka mgr Grażyna Kuta
Plastyka mgr Grażyna Kuta

mgr Rafał Pławecki

Historia mgr Anna Pyrek

mgr Rafał Pławecki

Wiedza o społeczeństwie mgr Anna Pyrek
Przyroda mgr Jolanta Barwacz

mgr Małgorzata Chudoba

Biologia mgr Renata Pieprzak
Geografia mgr Anna Ciszewska
Chemia mgr Monika Senderak
Fizyka mgr Dariusz Zaród
Matematyka mgr Iwona Nytko

mgr Magdalena Kita

mgr Marcin Świądro

Informatyka mgr inż. Leszek Marek

mgr inż. Agata Damian

mgr Dariusz Zaród

Technika mgr inż. Agata Damian
Religa ks. mgr Bartosz Chęciek

mgr Barbara Gorczowska

mgr Monika Zachara

Wychowanie fizyczne mgr Marzena Szeląg

mgr Jolanta Maksymowicz

mgr Stanisław Rzeszutko

Wychowanie do życia w rodzinie mgr Małgorzata Chudoba
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Monika Senderak
Doradztwo zawodowe mgr Renata Jarmuszkiewicz
Obowiązki nauczyciela wspomagającego mgr Dominika Sorys

mgr Jolanta Barwacz

mgr Anna Pyrek

mgr Piotr Banasiewicz

mgr Krystyna Tatarczuch

mgr Sabina Kądziołka

mgr Danuta Rojek

mgr Marta Kaleta

mgr Anna Ciszewska

mgr Małgorzata Chudoba

mgr Teresa Rogowska

mgr Lidia Krzemińska – Wójcik

mgr Renata Jarmuszkiewicz

mgr Elżbieta Gil

Obowiązki pedagoga mgr Agnieszka Łabno
Obowiązki psychologa mgr Patryk Hajdo

mgr Justyna Michalska – Wołowicz

Obowiązki logopedy mgr Jolanta Kasińska – Wadas

mgr Danuta Rojek

Obowiązki bibliotekarza mgr Edyta Stec
Obowiązki wychowawcy w świetlicy szkolnej mgr Marta Bodziany

mgr Marta Kaleta

mgr Beata Roik

mgr Magdalena Trusz

mgr Magdalena Król

Zajęcia rozwijające kreatywność mgr Przemysław Tajchner

mgr Marcin Świądro

mgr Sylwia Siedlik – Stopa

mgr Renata Pieprzak

mgr Magdalena Król

Gimnastyka korekcyjna mgr Marzena Szeląg

mgr Stanisław Rzeszutko

Zajęcia rewalidacyjne mgr Sabina Kądziołka

mgr Teresa Rogowska

mgr Piotr Banasiewicz

mgr Dominika Sorys

mgr Agnieszka Milak – Radoń

mgr Magdalena Trusz

mgr Greta Misiaszek – Skowyra

mgr Małgorzata Tabiś

mgr Renata Gajek –Krupińska

mgr Krystyna Tatarczuch

mgr Renata Zachara