Ważne ogłoszenie: Zawieszenie zajęć w szkole!

Szanowni Rodzice

Informuję, że w związku z podjętą decyzją przez Rząd RP o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach od dnia 16 marca 2020 r. w naszej szkole nie będą odbywały się żadne zajęcia.

12 i 13 marca br. to dni, w których w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze, dla tych dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.

Od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły.

Wszystkie zajęcia w naszej szkole są zawieszone na dwa tygodnie, do 25 marca 2020 r.

Zamieszczam link do strony MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

dyrektor szkoły

Leszek Marek

 

 

Program Destination Imagination.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnowie uczestniczy w Destination Imagination – największym na świecie programie edukacyjnym. Program promuje metodykę nauczania opartą na metodzie projektu, uczy kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia innowacji oraz pracy zespołowej. U uczniów rozwija umiejętność zarządzania czasem, zasobami ludzkimi, materiałami, finansami i pomysłami. Pozwala odkrywać różnorodne uzdolnienia, przełamywać bariery, kształtować motywację wewnętrzną i zwiększać poczucie własnej wartości.

Więcej informacji na stronie internetowej programu : www.kreatywnosc.pl

Podziękowanie.

Serdeczne podziękowania dla Pani Marty Maciszewskiej oraz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej  nr 3 w Tarnowie za wsparcie organizacji Dni Otwartych, a także aktywny udział w promocji naszej placówki.

Z poważaniem Alina Woźny.

„Niesamowite to niebo…” – zajęcia edukacji wczesnoszkolnej w kl. I a.

„Niesamowite to niebo…” – czyli wprowadzenia zmiękczenia ni  na przykładzie wyrazu podstawowego niebo.

Uczniowie klasy I a uczestniczyli  zajęciach edukacji wczesnoszkolnej, zgodnych z ideą nowoczesnej edukacji STEAM. Przeżyli kosmiczną przygodę, dzięki  wykorzystaniu  „cyfrowych pomocników” : ozobotów i okularów z rozszerzoną rzeczywistością.

Programując z wykorzystaniem ozobotów uczniowie są oswajani z nowoczesną edukacją i w praktyczny sposób doświadczają powiązania pomiędzy teorią a praktyką: używając kodu programują urządzenie, które działa w rzeczywistości. Okulary pozwoliły dzieciom przenieść się na chwilę do świata wirtualnej rzeczywistości  i „sięgnąć gwiazd”.