Od 25 marca do 10 kwietnia nauczanie na odległość.

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje:

Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

Nowe przepisy obowiązują od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć w szkołach.

Ministerstwo Edukacji Narodowej:

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego. Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu:

  • dziennika elektronicznego,
  • strony internetowej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
  • mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.

W poradniku MEN znaleźć można wskazówki, z jakich stron, portali czy serwisów można korzystać w pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych będziemy na bieżąco uzupełniać.

Poradnik MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

 

Ważne ogłoszenie: Zawieszenie zajęć w szkole!

Szanowni Rodzice

Informuję, że w związku z podjętą decyzją przez Rząd RP o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach od dnia 16 marca 2020 r. w naszej szkole nie będą odbywały się żadne zajęcia.

12 i 13 marca br. to dni, w których w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze, dla tych dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.

Od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły.

Wszystkie zajęcia w naszej szkole są zawieszone na dwa tygodnie, do 25 marca 2020 r.

Zamieszczam link do strony MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

dyrektor szkoły

Leszek Marek

 

 

Program Destination Imagination.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnowie uczestniczy w Destination Imagination – największym na świecie programie edukacyjnym. Program promuje metodykę nauczania opartą na metodzie projektu, uczy kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia innowacji oraz pracy zespołowej. U uczniów rozwija umiejętność zarządzania czasem, zasobami ludzkimi, materiałami, finansami i pomysłami. Pozwala odkrywać różnorodne uzdolnienia, przełamywać bariery, kształtować motywację wewnętrzną i zwiększać poczucie własnej wartości.

Więcej informacji na stronie internetowej programu : www.kreatywnosc.pl