Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Gabinet pedagoga i psychologa szkoły

Pedagog – mgr Agnieszka Łabno

Psycholog – mgr Justyna Michalska-Wołowicz

 

HARMONOGRAM  PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Poniedziałek       7.00  – 10.00

Wtorek           11.00  – 14.00

Czwartek          7.00  – 12.00

 

Zajęcia dla rodziców (nowość!):

Asertywność i komunikacja

 

Poradniki (nowość!):

Jak być dla dziecka autorytetem?

Jak rozmawiać z dzieckiem?

Dziecko zahamowane

Mapy myśli

Obsesja czy zainteresowanie – słów kilka o autyzmie

Technika relaksacji według Jacobsona w wersji Barbary Kaji

Wyznaczanie celów – ćwiczenia dla starszych dzieci szkolnych

 

Poradniki:

Jak motywować dziecko do nauki

Jak zadbać o dobrostan psychiczny dziecka

Filmy:

Jak reagować na bunt nastolatka?

https://www.youtube.com/watch?v=MCzcR4GFo1M&t=13s

Jak motywować nastolatka do nauki?

https://www.youtube.com/watch?v=CSka_QjlKAw&t=3s

Jak budować dobrą relację z nastolatkiem?

https://www.youtube.com/watch?v=pPAOBqDkcU8&t=3s

Kiedy i po co konsekwencje?

https://www.youtube.com/watch?v=JMG8cXauMeQ&t=3s

 

 

Poradniki opracowane przez specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowie

Adaptacja dzieci i rodziców do nowej rzeczywistości

Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo a czas epidemii

Efektywna nauka w domu

Informacje na temat pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Kreatywność

Logopedia artystyczna

Uczeń zdolny – kto to taki

Uwaga i jej rola w funkcjonowaniu człowieka

Żeby chciało się chcieć

 

 

Ulotka -> Program zapobiegania zachowaniom suicydalnym.

 

Ważne!

-> Informator o pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Aktualności:

Warsztaty psychoedukacyjne, doskonalące umiejętności uczniów i rozwijające kompetencje emocjonalno–społeczne.

W dniach 22 i 30 października 2018r.,w formie warsztatów psychoedukacyjnych, odbyły się  zajęcia dla uczniów klas pierwszych i czwartych. Z każdym z oddziałów przeprowadzono po dwa spotkania. Tematyka warsztatów dla klas pierwszych:„Jak się teraz czujęi jak to wyrażam”, dotyczyła rozpoznawania, nazywania i wyrażania swoich stanów emocjonalnych z poszanowaniem godności i przestrzeni osobistej drugiej osoby.

Zajęcia psychoedukacyjne dla klas czwartych,zatytułowane „Jak uczyć się sprawnie i efektywnie”,dotyczyły technik szybkiego, efektywnego uczenia się. Warsztaty w klasach czwartych przeprowadzone zostały w oparciu o autorski program pani psycholog – Elżbiety Wzorek.

Uczniowie – zarówno klas pierwszych, jak i czwartych –brali aktywny udział w zajęciach, chętnie odpowiadali na pytania, byli żywo zainteresowani tematyką.

 

Warsztaty psychoedukacyjne poprowadziła: mgr Elżbieta Wzorek, psycholog z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Tarnowie, ul. Chyszowska 3