Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Gabinet pedagoga i psychologa szkoły

Pedagog – mgr Agnieszka Łabno

Psycholog – mgr Patryk Hajdo

Konsultacje dla Rodziców z psychologiem

Aktualizacja…

 

Ulotka -> Program zapobiegania zachowaniom suicydalnym.

 

Ważne!

-> Informator o pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Aktualności:

Warsztaty psychoedukacyjne, doskonalące umiejętności uczniów i rozwijające kompetencje emocjonalno–społeczne.

W dniach 22 i 30 października 2018r.,w formie warsztatów psychoedukacyjnych, odbyły się  zajęcia dla uczniów klas pierwszych i czwartych. Z każdym z oddziałów przeprowadzono po dwa spotkania. Tematyka warsztatów dla klas pierwszych:„Jak się teraz czujęi jak to wyrażam”, dotyczyła rozpoznawania, nazywania i wyrażania swoich stanów emocjonalnych z poszanowaniem godności i przestrzeni osobistej drugiej osoby.

Zajęcia psychoedukacyjne dla klas czwartych,zatytułowane „Jak uczyć się sprawnie i efektywnie”,dotyczyły technik szybkiego, efektywnego uczenia się. Warsztaty w klasach czwartych przeprowadzone zostały w oparciu o autorski program pani psycholog – Elżbiety Wzorek.

Uczniowie – zarówno klas pierwszych, jak i czwartych –brali aktywny udział w zajęciach, chętnie odpowiadali na pytania, byli żywo zainteresowani tematyką.

 

Warsztaty psychoedukacyjne poprowadziła: mgr Elżbieta Wzorek, psycholog z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Tarnowie, ul. Chyszowska 3