Rada Rodziców

PrzewodniczącaMarta Maciszewska tel. 608-757-823

e-mail : marta.maciszewska@op.pl

ZastępcaAneta Barnaś tel. 664-966-265

Sekretarz – Karina Majzerowicz-Jaszcz  tel. 504-207-389

Skarbnik – Edyta Rojek tel. 502-986-218