Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski (2018/2019)

przewodnicząca: Gabriela Kopeć – kl. VII A
przewodniczący: Krystian Skruch – kl. VIII C
opiekunowie samorządu: mgr Sabina Kądziołka, mgr Marzena Szeląg